BESCHERMING VAN UW PRIVACY

Firma Thomas
Brusselsesteenweg 144
1785 Merchtem, Belgium
T: 0032 5237 22 73
E: sebm@firmathomas.be

 

Timberwolf Ltd co reg 034477258 in the UK. Entec House, Tomo Industrial Estate, Stowmarket, Suffolk IP14 5AY

INLEIDING

In deze Privacyverklaring wordt toegelicht welke persoonsgegevens wij over u kunnen verzamelen wanneer u contact met ons hebt. We leggen ook uit hoe wij deze gegevens opslaan, verwerken en beveiligen.

Het gaat om veel informatie, maar wij willen dat u volledig op de hoogte bent van uw rechten en de manier waarop Timberwolf Ltd omgaat met uw gegevens.

Hopelijk worden uw vragen in de onderstaande beschrijving beantwoord, maar als dat niet zo is, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Waarschijnlijk moeten wij deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Als er belangrijke wijzigingen zijn, brengen wij u daarvan op de hoogte. Maar u kunt hier altijd terugkomen en de tekst controleren wanneer u dat wilt.

WANNEER VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

 • Wanneer u een van onze websites bezoekt.
 • Wanneer u contact met ons hebt via sociale media.
 • Wanneer u een van onze whitepapers downloadt.
 • Wanneer u een vraag stelt, een klacht indient, enzovoort.
 • Wanneer u een van onze aangesloten dealers vraagt om via e-mail informatie te sturen over een product of service.
 • Wanneer u deelneemt aan een loterij of een wedstrijd.
 • Wanneer u een enquête invult die wij u sturen.
 • Wanneer u opmerkingen of een recensie bij onze producten of services plaatst. Iedereen heeft het recht op toegang tot de persoonsgegevens die over hem of haar zijn opgeslagen, inclusief meningen. Dus als uw opmerkingen of recensie informatie bevatten over de medewerker die de service heeft geleverd, heeft die medewerker het recht om die informatie op te vragen.
 • Wanneer u een formulier invult.
 • Wanneer u derden toestemming hebt gegeven om informatie over u met ons te delen.
 • Wanneer u ons parkeerterrein gebruikt waar meestal camerasystemen zijn voor de veiligheid van onze klanten en partners. Deze systemen kunnen tijdens een bezoek beelden van u vastleggen.

WAT VOOR PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen, waaronder persoonsgegevens:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Functie
  • Beroep
  • Contactgegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers
  • Demografische gegevens zoals postcode, voorkeuren en interesses
  • Uw IP-adres (automatische registratie)
  • Type en versie van uw webbrowser (automatische registratie)
  • Besturingssysteem (automatische registratie)
  • Een lijst met URL’s vanaf de verwijzende website, uw activiteit op onze website en de site die u vervolgens bezoekt (automatische registratie)
  • Dit is allemaal volledig in overeenstemming met dit privacyverklaring.
  • Informatie die wordt verzameld door het gebruik van cookies in uw webbrowser.
  • Om u een optimale webervaring te bieden, verzamelen wij technische informatie over uw internetverbinding en browser en ook de land- en telefooncode van de locatie van uw computer, de webpagina’s die u tijdens uw bezoek bekijkt, de advertenties waarop u klikt en de zoektermen die u invoert.
  • Uw gebruikersnaam voor sociale media, als u via die kanalen contact met ons hebt, zodat wij kunnen reageren op uw opmerkingen, vragen of feedback.
  • Uw opmerkingen en productrecensies.

HOE EN WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij willen u een optimale klantervaring bieden. Dat kunnen wij onder meer wanneer wij een zo volledig mogelijk beeld van u krijgen door onze gegevens over u te combineren.

Op basis daarvan kunnen wij u informeren over acties, producten en services die u waarschijnlijk zullen interesseren.

De wet voor bescherming van persoonsgegevens staat dat toe als onderdeel van ons legitieme belang om onze klanten te begrijpen en een optimale service te kunnen bieden.

Als u immers geen persoonsgegevens met ons zou delen of bepaalde contacten niet zou toestaan, zouden wij u sommige services niet kunnen verlenen waarom u hebt gevraagd.

MANIER WAAROP EN REDEN WAAROM WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN:

Om te reageren op uw vragen, verzoeken om terugbetaling en klachten. De verwerking van informatie die u ons stuurt, maakt het ons mogelijk om te reageren. Mogelijk bewaren wij deze informatie voor toekomstige communicatie en om bij te houden hoe wij met u hebben gecommuniceerd. Dit doen wij op basis van onze contractuele verplichtingen aan u, onze wettelijke verplichtingen, en ons legitieme belang om u optimale service te verlenen en inzicht te krijgen in hoe wij onze service kunnen verbeteren op basis van uw ervaring.

Met uw toestemming gebruiken wij uw persoonsgegevens om u via e-mail, internet, sms en telefoon te informeren over relevante producten en services, inclusief persoonlijke speciale aanbiedingen, kortingen, acties, evenementen, wedstrijden, enzovoort. U kunt er op ieder moment voor kiezen geen contact meer met ons te hebben via deze kanalen.

Om u per post relevante, persoonlijke communicatie te sturen over updates, aanbiedingen, services en producten. Dit doen wij op basis van ons legitieme zakelijke belang. U kunt er op ieder moment voor kiezen geen contact meer met ons te hebben via de post.

Om u informatie te sturen die wettelijk verplicht is of noodzakelijk is om u op de hoogte te brengen van wijzigingen in de services die wij u bieden. Bijvoorbeeld: wijzigingen in deze Privacyverklaring, een terugroepactie voor producten of wettelijk verplichte informatie met betrekking tot uw bestellingen. Deze serviceberichten bevatten geen reclames en voor verzending ervan via e-mail of sms is geen voorafgaande toestemming nodig. Als wij uw persoonsgegevens niet voor deze doeleinden gebruiken, kunnen wij niet voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Om u de meest interessante inhoud van onze website aan te bieden plaatsen wij cookies of vergelijkbare technologie op uw apparaat. Wij maken alleen gebruik van cookies wanneer u ons daarvoor toestemming geeft via het bericht over cookies dat op onze website wordt weergegeven. Het bericht over cookies is zichtbaar wanneer u onze website voor het eerst bezoekt of wanneer u terugkeert op onze website nadat uw bestaande cookies zijn verlopen. Meer informatie over de manier waarop u het gebruik van cookies kunt controleren, vindt u op www.ico.org.uk/cookies (wordt in een nieuw venster geopend. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites).

Om de systemen, services en producten die wij u leveren te ontwikkelen, te testen en te verbeteren. Dit doen wij op basis van onze legitieme zakelijke belangen. Wij kunnen bijvoorbeeld de sessie-ID van uw browser registreren om beter inzicht te krijgen wanneer u ons online feedback geeft over een probleem dat u hebt.

Om te voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen om gegevens te verstrekken als Justitie daarom vraagt.
Om u enquêtes en verzoeken om feedback te sturen waarmee wij onze services kunnen verbeteren. Deze berichten bevatten geen reclames en voor verzending ervan via e-mail of sms is geen voorafgaande toestemming nodig. Wij hebben een legitiem belang om dit te doen omdat het helpt onze producten of services voor u relevanter te maken.

HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij weten dat al onze klanten beveiliging van gegevens heel belangrijk vinden. Daarom gaan wij uiterst zorgvuldig met uw gegevens om en nemen wij alle noodzakelijke stappen om deze te beveiligen.

Wij controleren ons systeem regelmatig op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen, en wij voeren penetratietests uit om na te gaan of wij de beveiliging verder kunnen verbeteren.

Als voor bepaalde delen van de website een wachtwoord is vereist, is het uw verantwoording om dit wachtwoord niet met anderen te delen.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens die wij van u verzamelen of verwerken, bewaren wij niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij deze hebben verzameld.

Aan het einde van die bewaarperiode worden uw gegevens volledig gewist of anoniem gemaakt, bijvoorbeeld door bundeling met andere gegevens voor statistische analyse en zakelijke planning, zodat uw identiteit niet meer te achterhalen is.

MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Soms delen wij uw persoonsgegevens met derden die wij vertrouwen.

Dat zijn bijvoorbeeld koeriers, samenwerkingspartners, voor fraudebestrijding, voor de afhandeling van klachten, om onze aanbiedingen aan u te personaliseren, enzovoort.

Voorbeelden van derden waarmee wij samenwerken zijn:

 • Aangesloten Timberwolf-dealers.
 • Uitvoerende bedrijven zoals koeriersdiensten.
 • Bedrijven voor direct marketing die ons helpen bij onze digitale communicatie met u.
 • IT-bedrijven die onze website en andere zakelijke systemen ondersteunen.
 • Google/Facebook om u producten te tonen die u kunnen interesseren terwijl u surft op het internet. Dit is gebaseerd op uw toestemming voor marketing of uw goedkeuring voor cookies van onze website.

WELKE RECHTEN HEBT U MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

U hebt het recht om het volgende te verzoeken:

 • Toegang tot de persoonsgegevens die wij van u hebben, wat in de meeste gevallen gratis is.
 • Correctie van uw persoonsgegevens als deze onjuist, verouderd of onvolledig zijn.
 • Stopzetting van het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing (via specifieke kanalen of alle kanalen).
 • Stopzetting van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u uw toestemming hiervoor hebt ingetrokken.

U kunt op ieder moment als volgt contact met ons opnemen om deze rechten uit te oefenen:

Als u uw gegevens wilt opvragen, neemt u contact op met The Data Protection Officer, Timberwolf Ltd, Entec House, Tomo Industrial Estate, Stowmarket, Suffolk, IP14 5AY, Verenigd Koninkrijk of stuurt u een e-mail dpo@timberwolf-uk.com.

Als wij besluiten niet aan uw verzoek te voldoen, zullen wij de reden daarvoor toelichten.

Uw recht om toestemming in te trekken

Wanneer u ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens, hebt u op ieder moment het recht om van gedachten te veranderen en die toestemming in te trekken.

Wanneer wij ons baseren op ons legitieme zakelijke belang

In gevallen waarin wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van ons legitieme zakelijke belang, kunt u ons verzoeken daarmee te stoppen om redenen die samenhangen met uw individuele situatie.

Wij moeten dat dan doen tenzij wij menen een hoger zakelijk belang te hebben om door te gaan met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Direct marketing

U hebt het recht om ons te laten stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-activiteiten via alle kanalen of alleen specifieke kanalen. Aan dat verzoek moeten wij altijd voldoen.

Controle van uw identiteit

Om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, vragen wij u om een identiteitsbewijs voordat wij voldoen aan een verzoek met betrekking tot deze Privacyverklaring.

Als u een derde partij hebt gemachtigd om namens u een verzoek in te dienen, zullen wij die partij vragen om bewijs dat deze namens u mag optreden.

HOE KUNT U HET GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING STOPZETTEN?

Klik op de koppeling ‘afmelden’ in de e-mail die wij u sturen. Wij zullen u dan geen e-mail meer sturen.

CONTACT MET DE TOEZICHTHOUDER

Als u vindt dat er niet correct is omgegaan met uw gegevens of als u ontevreden bent over onze reactie op uw verzoek aan ons over het gebruik van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij het Information Commissioner’s Office.

U kunt contact opnemen met deze instantie via telefoonnummer 0044 (0)303 123 1113 (in het Verenigd Koninkrijk).

U kunt ook online naar www.ico.org.uk/concerns gaan (er wordt een nieuw venster geopend; wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites)

Als u buiten het Verenigd Koninkrijk bent gevestigd, hebt u het recht om uw klacht in te dienen bij de betreffende toezichthouder voor gegevensbescherming in uw eigen land.

VRAGEN?

Als u vragen hebt die hier niet zijn beantwoord, kunt u contact opnemen met The Data Protection Officer, Timberwolf Ltd, Entec House, Tomo Industrial Estate, Stowmarket, Suffolk, IP14 5AY, Verenigd Koninkrijk of een e-mail sturen naar dpo@timberwolf-uk.com.

OVer Firma Thomas

Toen grootvader Thomas in 1931 begon als boerensmid, had hij wellicht niet durven te dromen dat zijn bescheiden zaak zou uitgroeien tot wat ze nu is. Zijn werk – het herstellen van de eerste generatie landbouwmachines – evolueerde al snel in de richting van de verkoop van machines. Aanvankelijk deed hij ook loonwerk, het inzetten van een mobiele dorskast bij de boer bijvoorbeeld. Maar naarmate de mechanisatie toenam en mee door toedoen van vader Frans Thomas, die dan ook al een poosje in de zaak meedraaide, werd het loonwerk stopgezet om zich volledig te focussen op de verkoop en dienst na verkoop van tractoren en landbouwvoertuigen.

Diversificatie

Toen eind jaren ‘80 de derde en huidige generatie aan het hoofd kwam, besloten de twee broers Frank en Johan om hun corebusiness verder te zetten maar tegelijk ook te diversifiëren. De landbouwsector deed het minder goed en de toekomst ervan zag er niet bepaald rooskleurig uit. Bijkomende reden voor die diversificatie was dat de zaak nu twee gezinnen moest onderhouden. Daarnaast bood een afdeling ‘Tuin & Park’ heel wat nieuw potentieel. Ze wilden ook hun actieradius vergroten. Wat landbouwmachines betreft, zouden ze zich blijven richten op lokaal cliënteel, in Vlaams-Brabant. Wat de tuin- en parksector betreft, zijn ze intussen actief in heel België en in Luxemburg.

Complementair

Er is niet echt een specifieke taakverdeling, maar de twee broers vullen elkaar mooi aan. Zo heeft Frank een marketingachtergrond en is Johan eerder technisch geschoold, al hebben beiden een fascinatie voor grote gemotoriseerde machines. Het bedrijf, dat altijd op dezelfde locatie gevestigd is geweest, beslaat intussen 10.000 m2, waarvan 6.000 m2 overdekt, en er staan een 30-tal medewerkers op de payroll. Over omzet wil Frank liever niet praten. “Laat ons zeggen dat we proberen één tractor/zelfrijder per werkdag te verkopen”, omzeilt hij de vraag. Het type cliënteel? “Dat is enorm uiteenlopend”, zegt Frank. “Van boer Charel tot de hoge pieten uit onze maatschappij ;-). Heer en boer worden hier bediend. Sinds de diversificatie hebben we ook veel gemeentebesturen, tuinaannemers, verantwoordelijken voor sportcentra en golfterreinen… onder ons cliënteel. Een gevarieerd publiek dat we heel persoonlijk en op de gepaste manier benaderen.”

Sciencefiction is werkelijkheid geworden

“Er is wel veel veranderd in ons vak”, weet Frank. “In grootvaders tijd kwamen de boeren hier iets bestellen of betalen met de fiets, meestal na de mis. Geleidelijk aan nam de tijdsdruk én de concurrentie toe en gingen we zelf naar de klant. En vandaag kan het allemaal niet snel genoeg gaan en zal alles nóg sneller en verder evolueren en automatiseren. Toen Ford in 1964 zijn dealers uitnodigde in Amerika en aan de hand van foto’s een beeld schetste van hoe de landbouw er in het jaar 2000 zou uitzien, werd er van sciencefiction gesproken. Welnu, die sciencefiction van toen is vandaag de realiteit. Tractoren zijn uitgerust met gps voor meer efficiëntie, om nauwkeuriger te rijden, met minder overlapping qua zaaigebied. De oogst wordt geanalyseerd en in functie daarvan wordt de graad van bemesting voor de volgende oogst bepaald. Er worden robots ingezet, drones…”

Métier

Maar het mag dan allemaal wel wat ‘makkelijker’ en fysiek minder zwaar geworden zijn, je moet het métier toch echt nog wel kennen om vandaag als landbouwer te overleven. Je moet ook over de technische kennis beschikken, want tenslotte moet je al die automatisering ook kunnen bedienen en onderhouden. Boeren hebben het zeker niet makkelijker vandaag. Ze zijn ook verplicht geweest alsmaar uit te breiden. De productie op te drijven. In eigen onderhoud voorzien, volstaat al lang niet meer.

Overqualified

Frank ziet de toekomst niet somber in, maar makkelijker zal het er niet op worden, meent hij. “Toen wij in de zaak kwamen, ging de landbouw er langzamerhand op achteruit. Alle ‘kleintjes’ gaven het op en dat proces zal wellicht nog een tijdje doorgaan. Enkel grote en sterke bedrijven zullen overeind blijven. Diegenen die de mensen en de middelen hebben om fors te blijven investeren in de technologische ontwikkelingen. Achterop hinken is geen optie. Bedrijven zullen moeten volgen om te overleven en ook hun structuur aanpassen aan de nieuwste ontwikkelingen. Een bijkomende uitdaging is het geknipte personeel vinden, want net zoals in andere branches hebben wij voor de toekomst techniekers nodig, die bereid zijn om zich steeds bij te scholen. Bovendien moeten ze toch een beetje affiniteit hebben met de landbouw, anders houden ze het niet vol. ’t Is telkens weer zoeken naar de spreekwoordelijke naald in de hooiberg. Het is zelfs zo lastig dat het bedrijven als het onze afremt in onze groei. Voor de niet-technische jobs valt het op dat er kandidaten met een bachelor solliciteren, die in feite overqualified zijn, wat op termijn ook niet gezond is.”

Generatie onder druk

Of mijn job nu zwaarder is dan toen mijn vader de zaak leidde? Niet te vergelijken, volgens Frank. “Tenslotte moest mijn vader alles alleen doen en manueel. Maar ik denk wel dat onze generatie meer onder druk staat. De relaties met leveranciers zijn goed maar de marges krimpen. Time is money en we kampen met enerzijds erg korte seizoenen (soms maar een paar weken) en anderzijds met een snelle opvolging van de verschillende seizoenen. Onze activiteiten in de werkplaats liggen nooit stil. Gelukkig zijn de machines van vandaag veel krachtiger en vallen pannes minder voor. Daar staat tegenover dat ze veel duurder zijn. En dan is er de beschikbaarheid. Eigenlijk moeten wij permanent bereikbaar zijn. We kunnen het ons, zeker in het hoogseizoen, niet permitteren om niet beschikbaar te zijn. Daar maken we gewoon goede afspraken over. Een laatste aspect ten slotte dat in schril contrast staat met vroeger, is de onvoorstelbare vracht aan administratie die er bijgekomen is. Daar kruipt enorm veel tijd in. Maar ja, we zijn ook ‘een beetje’ groter dan vroeger hé.”


 http://www.firmathomas.be